LAT vs PUN Dream11 Match Prediction -05 Apr 2023 -Live Match, Playing11, Schedule, Timings, Location & Pitch Report

Today Match Predictions Kabaddi Predictions

khelraja

LAT vs PUN Dream11 Match Prediction

Latur District Vijayanagara Veers (LAT) will play its next match against Pune District Palani Tuskers (PUN) in KMP Yuva Kabaddi Series on 05th April 2023 at 10:00 AM (IST). LAT vs PUN live match streaming online at various online platforms. The Pune District Palani Tuskers team has the upper hand over the Latur District Vijayanagara Veers team. So try to pick more players from Pune District Palani Tuskers.

LAT vs PUN Match Time:
Date: 05th April 2023
Time: 10:00 AM (IST)
Venue: Rajaram Bhiku Pathare Stadium, Kharadi, Pune

LAT vs PUN Weather Report:
The weather will be clean and there are no chances of rain.

LAT vs PUN Probable Players:
Latur District Vijayanagara Veers (LAT): 1.Pranav Vivek Bhatigire, 2. Rushikesh Gopal Panchal, 3. Balaji Tukaram Satpute, 4. Sachin Janardhan Rathod, 5. Pradip Kamlakar Akangire, 6. Ashish Nivratti Yelale, 7. Shivshankar Nivratti Narwate
Pune District Palani Tuskers (PUN): 1.Harshad Mane, 2. Yogesh Akshumani, 3. Anuj Gawade, 4. Rushikesh Patil, 5. Krishna Shinde, 6. Bhushan Tapkir, 7. Vishal Tate

LAT vs PUN Playing Squads:
Latur District Vijayanagara Veers (LAT) Squad: Pranav Vivek Bhatigire, Rushikesh Gopal Panchal, Balaji Tukaram Satpute, Sachin Janardhan Rathod, Pradip Kamlakar Akangire, Ashish Nivratti Yelale, Shivshankar Nivratti Narwate, Dhiraj Vithal Gavle, Tushar Navnath Mane, Laxman Ramesh Kadam, Aditya Chandrakant Bharde, Sohel Yunus Shaikh, Abhay Tawar Uttam, Ajinkya Anant Katle, Ajay Dilip Solanke, Altaf Jabbar Shaikh, Ram Vishvanath Kawde, Rahul Suresh Chavan, Aniket Bhimrao Kamble, Abhishek Rohidas Kedase
Pune District Palani Tuskers (PUN) Squad: Harshad Mane, Yogesh Akshumani, Anuj Gawade, Rushikesh Patil, Krishna Shinde, Bhushan Tapkir, Vishal Tate, Atharv Thorve, Rohit Hodshil, Sanket Chaudhari, Pruthviraj Shinde, Aryan Rathod, Salman Shaikh, Harshal Dhage, Jaydip Katke, Sunny Pawar, Sanket Landge, Sumit Gholap, Abhishek Mokashi, Onkar Datkhile

LAT vs PUN Top Picks:
LAT vs PUN Small League Must Picks:
LAT – Pradip Kamlakar Akangire [177 points], Rushikesh Gopal Panchal [170 points]
PUN – Harshad Mane [373 points], Rushikesh Patil [292 points]
LAT vs PUN Grand League Risky Picks:
LAT – Balaji Tukaram Satpute [-34 points], Pranav Vivek Bhatigire [-26 points]
PUN – Anuj Gawade [117 points], Bhushan Tapkir [176 points]

LAT vs PUN Key Players:
– LAT Key Players:
Ashish Nivratti Yelale [PTs: 56, CR: 13.5]
Sachin Janardhan Rathod [PTs: 81, CR: 13.5]
Rushikesh Gopal Panchal [PTs: 170, CR: 13]
Pradip Kamlakar Akangire [PTs: 177, CR: 14.5]
– PUN Key Players:
Anuj Gawade [PTs: 117, CR: 13.5]
Krishna Shinde [PTs: 225, CR: 12]
Yogesh Akshumani [PTs: 230, CR: 13]
Rushikesh Patil [PTs: 292, CR: 12.5]
Harshad Mane [PTs: 373, CR: 14.5]

khelraja